TC-41 procesný regulátor

Kompaktná riadiaca jednotka určená na reguláciu prípadne zobrazenie meraných hodnôt z pripojených snímačov.

Nameraná aj požadovaná hodnota sú zobrazované na dvoch 4-miestnych LED displejoch / výška segmentov je 14mm/. Riadiaca jednotka TC-41 je určená pre meranie a zobrazovanie 1 alebo 2 vstupných signálov. Výstupný riadiaci signál môže byť binárny, analógový s možnosťou galvanického oddelenia.

TC-41 je možné spájať do väčších regulačných celkov s možnosťou pripojenia na PC (viaczónové pece, priebežné pece …) pomocou sériového rozhrania RS232, RS485/422, Ethernet, alebo IrDA ( infračervená komunikácia ). K dispozícii sú ovládače pre CONTROL WEB. Vzhľadom na časové reakcie regulovanej sústavy je možné spájať regulátory aj kaskádne.

Jednotka TC-41 môže byť použitá ako náhrada iných typov prístrojov ako TRS ( TRS 210, TRS 213, TRS 222, TRS 250, TRS 292, TRS 311, TRS 312, TRS 317, TRS 342, TRS 391, TRS 397 a iné ZPA Nová Paka ), Zepakomp, Jumo, HT40 a regulátory iných výrobcov. Regulátor sa predáva ako samostatná jednotka ( pre použitie do vlastných zariadení ), alebo spolu s výkonovou časťou na priame riadenie výkonových telies ( typová rada REMARK – T, TM, TS).

Vzhľadom k širokým možnostiam vstupno-výstupných modulov ( viď nižšie ), je možné TC-41 použiť ako univerzálny konvertor fyzikálnych veličín. Celý prístroj vyvíjame a vyrábame v našej spoločnosti a teda nieje problém po vzájomnej dohode doplniť akúkoľvek špeciálnu funkciu.

Štandardné funkcie :

 • Nastavenie P, I, D ( b )
 • časová výdrž na hodnote
 • súčasne zobrazenie meranej aj želanej hodnoty
 • nezávislá ochrana prekročenia maxima
 • nastaviteľný nárast alebo pokles regulovanej veličiny ( rampa )
 • nastaviteľná vzorkovacia frekvencia vstupu, výstupu
 • možnosť nastavenia hysterézie
 • hlásenie alarmových a chybových stavov na displeji aj akusticky
 • ochrana nastaviteľných údajov pomocou hesla
 • pre reguláciu teploty : – možnosť nastavenia výkonu vykurovania v 5- tich stupňoch (20, 40, 60, 80,100%)
 • nastavenie bodu prepnutia výkonu (napr. zo 40% na 100% pri 250°C)
 • kompenzácia studeného konca termočlánku

Doplnkové funkcie

Prepojenie s inými regulátormi, nadradenými systémami, monitorovacím softvérom a pod. Komunikačné protokoly ASCII, MODBUS, MODBUS TCP, prípadne iné podľa dohody.

Pripojenie externej tlačiarne typu DPN 230, príp. inej podľa dohody.

Rozšírenie o digitálne vstupy / výstupy, doplnenie ďalších štandardných výstupov typu relé, ssr, optotriak a pod.

Možnosť úpravy regulátora o meranie iných veličín.

Meria sa striedavým signálom pomocou odporových sond a regulátor dvojstavovo vyhodnocuje.

Meracia metóda – počítanie impulzov v čase a následné zobrazenie v ot/min. Môže sa aktivovať alarm pri poklese / prekročení nastavenej hodnoty.

Pripojenie tenzometra ( príp. iného tlakového snímača ) k TC-41 a zobrazovanie hodnôt v Pa, bar, atm, psi. Regulátor môže slúžiť ako tlaková poistka s predikciou prekročenia požadovaného tlaku.

Vyhodnocuje prerušenie vykurovacích telies a poškodenie výkonových prvkov. Regulátor sa potom týmto informáciam prispôsobuje a môže vypínať svoje výstupy a upozorňovať obsluhu zariadenia.

Ďalej je taktiež možné zobraziť hodnotu prúdu pretekajúceho záťažou, takže nepotrebujete žiadny daľší prístroj ( ampérmeter ). Doplnenie regulátora o túto funkciu je cenovo oveľa výhodnejšie ako kupovať daľší prístroj pre snímanie prúdu. Zároveň prináša úsporu miesta a pracnosti.

Prístroj dokáže merať aj skutočnú efektívnu hodnotu “ True RMS „, pre potreby merania nelineárnych záťaží ( fázové riadenie, indukčná záťaž .. ).

Používa sa pre potreby merania neharmonických napätí, prúdov na nelineárnych, indukčných záťažiach, pri fázovom riadení, skrátka všade tam, kde nie je sínusový priebeh sa nedá uspokojiť s meraním klasickej strednej AC hodnoty ( fázové riadenie, indukčná záťaž, meniče frekvencie, zariadenia odoberajúce prúd v krátkych pulzoch – spínané zdroje PC

USB konektor je vyvedený v zadnej časti prístroja. Pri požiadavke prístupu z prednej časti, je dodávaný priemyselný USB konektor vo vyhotovení „do panela“ a prepojovací kábel.

Použitie :
Na zachytávanie priebehu teplôt v nastavených časoch do súboru typu csv, ktorý sa dá otvoriť priamo v MS Excel. Je možné teda využiť všetky Excel funkcie ako napr. vytvoriť grafický priebeh, spraviť priemer teplôt za dané obdobie, atď… Každý deň sa vytvára nový súbor s názvom podľa príslušného dňa.

Samozrejme je možné zaznamenávať aj iné typy veličín ( tlak, vlhkosť … záleží od typu TC-41 ) ale dá sa použiť aj ako záznamník udalostí.

TC-41 doplnková výbava – záznam na USB kľúč

S touto doplnkovou funkciou je možné naprogramovať regulátor napríklad pre riadenie elektrickej pece s požadovaným komplikovanejším priebehom teploty.

V regulátore je možné naprogramovať až 10 intervalov. Každým interval obsahuje žiadanú rýchlosť nábehu ( poklesu ) teploty a výdrž na teplote. Po ukončení výdrže pokračuje ďalším intervalom. Priebeh teploty potom môže vyzerať nasledovne :

V prípade že sa používa viacero technológii na jednom zariadení, a teda bolo by nutné použiť viacero takýchto komplikovanejších priebehov, odporúčame použiť programovateľný regulátor RR. Tento môže obsahovať až 7 programov, každý po min.10 intervalov.

Jednotka fázového riadenia
Polovodičový spínací prvok – tyristor môžeme spínať dvoma spôsobmi :
– pri prechode napätia nulou ( spínanie v nule )
– v presne definovanom fázovom uhle.

Spínanie v nule je štandardný spôsob, ktorý nespôsobuje rušenie, výkon sa riadi vynechávaním celých polvĺn sieťového napätia. V prípade riadenia indukčných, nelineárnych záťaží ( odpor sa mení vplyvom teploty, stárnutia – Super Kanthal MoSi2, SiC Silit, Global ) je však tento spôsob nevyhovujúci a je nutné použiť fázové riadenie. Výkon sa riadi uhlom otvorenia tyristora a je možné vytvoriť plynulý nábeh na plné napätie.

Firma MRK s.r.o. dodáva kompletný systém fázového riadenia, od regulátora, jednotky fázového riadenia, výkonových prvkov, cez primárne riadené silové transformátory ( záťaž na sekundárnej strane ), v príslušných rozvádzačoch podľa požiadaviek zákazníka.

Technické parametre

 • termočlánkové K, S, J, T, N, E
 • odporové Pt100, Pt1000
 • napäťové 0 – 10 V
 • prúdové 0-20mA, 4-20mA
 • iné, podľa požiadaviek
 • relé
 • optočlen
 • ovládanie SSR – dvojstavovo napätím 0-5V,0-12V
 • napäťové 0-10V
 • prúdové 0-20mA, 4-20mA
 • iné, podľa požiadaviek
 • Atmosferický tlak  :  86-106 kPa
 • Minimálna pracovná teplota : 0 ° C
 • Maximálna pracovná teplota : 50 °C
 • Prostredie : základné
 • Prašnosť : max. 5mg/m2 nevodivého nehorľavého a nevýbušného prachu
 • Relatívna vlhkosť vzduchu : max 80% pri 25 °C
 • Chemické vplyvy : neagresívne prostredie
 • Skladovacie a prepravné podmienky :
  • Teplota -25 °C až 55 °C
  • Vlhkosť 80%