Nezaradené

Opravy a náhrady prístrojov a zariadení

Vykonávame : opravy elektrických prístrojov a zariadení opravy meracích a regulačných prístrojov opravy snímačov na meranie sily – tenzometrov náhrady nefunkčných elektrických regulátorov,...