T-CON 02.A ( miniatúrna požiarna ústredňa )

Vyhodnocovacia jednotka na DIN lištu pre snímač plameňa MHG 585.078.

Jednotka je napájaná 24 V DC. Obsahuje vstupný obvod pre pripojenie snímača plameňa typu MHG 585.078. Po dohode je možné upraviť aj pre iné typy.

Jednotka má k dispozícii reléový výstup, ktorý je zopnutý v stave OK. V ostatných stavoch je relé rozpojené. Je možné využiť aj rozpínací kontakt = otočenie logiky.

Signalizačné led na čelnom paneli ohlasujú stav OK, porucha snímača, prerušené vedenie, odpojenie snímača, skrat snímača, komunikáciu.

Jednotku je možné vybaviť komunikačnou linkou RS485, a stavy prenášať do nadradeného systému.

Technické parametre

 • Napájanie  :  24 V DC
 • Výstup : relé 230 VAC
 • Komunikačná linka RS485 galvanicky oddelená
 • Ovládanie :  PC cez komunikačnú linku
 • Montáž : upevnenie na DIN lištu
 • Minimálna pracovná teplota : 0 ° C
 • Maximálna pracovná teplota : 50 °C
 • Prostredie : základné
 • Prašnosť : max. 5mg/m2 nevodivého nehorľavého a nevýbušného prachu
 • Relatívna vlhkosť vzduchu : max 80% pri 25 °C
 • Chemické vplyvy : neagresívne prostredie
 • Skladovacie a prepravné podmienky :
  • Teplota -25 °C až 55 °C
  • Vlhkosť 80%