Oprava súpravy pre meranie teploty taveniny

Výrobca : Mikrotherm, Elkoso

Typ : ponorné meradlo s termočlánkom typu B, veľkoplošný displej VDR

Parametre :  meranie teploty 200 – 1400 °C, displej výstup do PC

Oprava: bezdrôtový vysielač, počítadlo tavby, oprava zlého zobrazovania segmentov na displeji

 

 

Meradlo taveniny, veľkoplošný displej ELKOSO VDR