Bezkontaktné výkonové spínače

 

Bezkontaktné výkonové bloky, umožnujúce spínať elektrický prúd, určené pre jedno alebo trojfázové napájanie.

 Základné parametre :

Prostredníctvom výkonových polovodičových blokov riadia regulátory RR a TC-41 teplotu elektrických pecí.
Výkonový blok je riadený dvojstavovo signálmi +5V / 0V / 10mA. Výkonový blok obsahuje vstupnú a výstupnú svorkovnicu, výkonové polovodičové prvky, bezpečnostný stýkač, jednotku styku regulátora a polovodičového výkonového bloku, chladič a podľa výkonu ventilátor.

Ponúkame na predaj aj samostatné polovodičové tyristorové moduly typu IRKT ( International Rectifier ), SKKT ( Semikron ).

Prednosti :

 • vysoká spoľahlivosť
 • väcšia životnosť voči stykačovým systémom
 • tichý chod
 • umožnuje dosiahnuť plynulú a presnú reguláciu teploty
 • nespôsobuje rušenie siete ( spínanie v nule ), alebo môže byť použitá fázová regulácia

Výkonové polovodičové spínače umožňujú proporcionálne riadenie výkonu jednotlivých fáz.

Sú riadené externým potenciometrom, prúdovým signálom 4 – 20mA ( 0 – 20mA ), napäťovým signálom 0 – 10V, prípadne prostredníctvom RS 485 ( dostupný driver pre ControlWeb).

 

Technické parametre

Spínanie v nule :

 • VB 2 -1F  – 2 kW, 3 A
 • VB 10 -1F  – 10 kW, 15 A
 • VB 15 -1F  – 15 kW, 23 A
 • VB 20 -1F  – 20 kW, 30 A
 • VB 30 -1F  – 30 kW, 45 A
 • VB 50 -1F  – 50 kW, 75 A
 • VB 70 -1F  – 70 kW, 105 A

Fázové riadenie výkonu :

 • VB 2 -1FR  – 2 kW, 3 A
 • VB 10 -1FR  – 10 kW, 15 A
 • VB 15 -1FR  – 15 kW, 23 A
 • VB 20 -1FR  – 20 kW, 30 A
 • VB 30 -1FR  – 30 kW, 45 A
 • VB 50 -1FR  – 50 kW, 75 A
 • VB 70 -1FR  – 70 kW, 105 A

 

Spínanie v nule :

 • VB 2 -1F  – 2 kW, 3 A
 • VB 10 -1F  – 10 kW, 15 A
 • VB 15 -1F  – 15 kW, 23 A
 • VB 20 -1F  – 20 kW, 30 A
 • VB 30 -1F  – 30 kW, 45 A
 • VB 50 -1F  – 50 kW, 75 A
 • VB 70 -1F  – 70 kW, 105 A

Fázové riadenie výkonu :

 • VB 10 -1FR  – 10 kW, 15 A
 • VB 15 -1FR  – 15 kW, 23 A
 • VB 20 -1FR  – 20 kW, 30 A
 • VB 30 -1FR  – 30 kW, 45 A
 • VB 50 -1FR  – 50 kW, 75 A
 • VB 70 -1FR  – 70 kW, 105 A
 • VB 2: 78 x 180 x 68 ( š x v x h )
 • VB 5, 10, 20, 30  : 117 x 300 x 140
 • VB 50 : 230 x 350 x 155