DISCON – H7 Display Controller

 

Discon – H7 je jednotka riadenia pre elektromechanické displeje typu BODET.

Použitie elektromechanických displejov má voči elektronickým množstvo výhod. Neprekonateľná čitateľnosť aj v extrémnych podmienkach ako je napr. prudké slnko, veľkosť segmentov, nulová spotreba v kľudovom stave.

Discon – H7 rieši kompletné ovládanie jednotlivých segmentov systémom multiplexu, s obnovovaním pri zmene zobrazenej hodnoty.

Vstupné rozhrania medzi užívateľom a riadením sú rôzne: RS 232, RS485/422, LAN. Užívateľ teda môže napr. cez klasický Hyperterminál „napísať “ hodnotu, ktorá sa má zobraziť na displejoch, nastavovať rôzne režimy, prípadne je k dispozícii software od výrobcu podľa konkrétnej aplikácie. S jednotkou sa dá komunikovať aj prostredníctvom LAN siete a využívať všetky výhody tohto spôsobu pripojenia. Je možné tiež napr. vytvoriť bezdrôtové spojenie Wifi, prostredníctvom štandardných Wifi zariadení a ovládať cenovky na totemovom stĺpe čerpacej stanice z pohodlia kancelárie.

Jednotka ďalej obsahuje obvod reálneho času, ako aj snímač teploty Pt1000 a môže zobrazovať na displejoch hodiny, dátum, teplotu. Pre použitie vo funkcii mestských hodín tak potrebujete už len vhodné krytovanie.

K dispozícii sú ďalej dva digitálne vstupy, z ktorých každý môže pracovať ako počítadlo alebo frekvenčný čítač. Tu sa nám núka použitie ako počítadlo výrobkov vo výrobných halách, rýchlosť pohybu linky, informačné tabule na športoviskách atď.


Technické parametre

 • hodiny reálneho času
 • snímač teploty
 • počítadlo
 • frekvenčný čítač
 • iné funkcie podľa požiadaviek zákazníka možná úprava firmware i hardware
 • napájanie : 24 VDC
 • max. počet ovládaných číslicoviek : 16
 • vstupy : 2x 24VDC
 • počítadlo : 0 – 9 x 10e16
 • frekv. čítač : kHz
 • výstup pre ovládanie segmentov – napäťová úroveň : 12 V
 • dĺžka pulzu : 100ms
 • spotreba : max. 500mA