Výmena riadenia pece ELTERMA SEL-17A

Výrobca : Lubuskie Zaklady Termotechniczne

Typ : ELTERMA SEL-17A

Výkon : 75 kW

Rekonštrukcia : výmena pôvodného riadiaceho rozvádzača za nový. Kompletne nová elektro – časť. Použitý regulátor teploty TC-41, polovodičový spínací blok VB-100. Pec má objem 8 m3, požadovaný rozsah teplôt 40 – 100 °C.