Oprava servo-ventilu MOOG D661

Výrobca : MOOG

Typ : D661-4880

Parametre : tlak 350 bar, riadiaci signál +-10V

Oprava : nefunkčný – oprava elektroniky na riadiacej doske. Predbežné nastavenie a zahorovací test prevedený bez hydrauliky. Finálny test vykonaný až na 32 tonovom lise, ktorého je opravený ventil súčasťou.