Ladenie žíhacích a popúšťacích pecí

Režim používania : do nahriatej pece sa vkladá materiál, po cca 4 hod. sa vyberá a vkladá sa nový. Vsádzky majú rôzne hmotnosti, používajú sa rôzne teploty. Pece majú obehovú vložku, aj kontrolný snímač. Teploty sa určujú podľa bočných snímačov ( Zóna 1 – 2 ), ktoré sú umiestnené pri špirálach príslušných zón. Teplota kontrolného snímača priestoru nikdy nedosiahne požadovanú.

Úpravy  : kaskádna regulácia, ladenie parametrov PIDb

Zhodnotenie : Zónové regulátory na začiatku „vytiahnu“ teplotu cca o 50°C nad požadovanú, čo spôsobí rýchly nárast teploty aj v samotnom vnútri pece. Ako sa táto teplota vo vnútri pece blíži k požadovanej, zónové regulátory automaticky uberajú teploty tak, aby sa zabezpečil minimálny prekmit.