Výmena regulácie kaliacich a popúšťacích pecí

Výrobca : ZEZ Praha, rôzny výrobcovia

Typ : kaliace a popúšťacie pece, olejová lázeň, komorové pece

Parametre : rôzne

Rekonštrukcia : výmena regulačných a riadiacich výkonových častí, výmena snímačov, kompenzačných vedení, doplnenie monitorovacieho systému na sledovanie a  archiváciu teplôt, protokolovanie zákazok. Použité regulátory TC-41výkonové bloky VB 70, 100.