Priebežná pec Realistik – výmena regulácie a riadenia

Výrobca : Realistic

Typ : kaliaci a popúšťací agregát s ochrannou atmosférou a kalením do oleja

 

 

 

Rekonštrukcia : výmena pôvodných regulátorov typu ZEPAKOMP za regulátory TC-41 s komunikačnou linkou. Výmena výkonových prvkov ( stykače ) za polovodičové spínacie bloky VB50. Doplnenie monitorovacieho a riadiaceho systému pre sledovanie teplôt a zaznamenávanie protokolov o vsádzke.