Oprava regulácie ohrevu derivatografu

Výrobca : MOM

Typ : DERIVATOGRAPH

Rekonštrukcia : vymenená regulácia ohrevu, nový regulátor TC-41 s výkonovou časťou. Vykonaná kalibrácia merania, stability teploty, kontrola teplotného poľa v celom priestore.