Výmena regulačných systémov tunelových pecí

Výrobca : Aichelin

Typ : 14 zónové popúšťacie pece

Parametre :  každá pec má 14 regulovaných zón, ohrev vozíkov, ovládanie posunu vozíkov, dverí ..

Rekonštrukcia : kompletne vymenený regulačný systém, ovládacie pulty pecí, nový monitorovací a protokolovací systém. Použité regulátory TC-41. Na vozíkoch je naložený materiál a tie postupne prechádzajú cez celú pec. V monitoringu je možné zobraziť aj pozíciu každého vozíka a identifikačné údaje o príslušnej vsádzke.