Regulácia mraziacich boxov

Rekonštrukcia : výmena regulácie chladenia a mrazenia výrobných a skladových priestorov.

Použité regulátory 5x TC-41 s komunikačnou linkou RS485 pre pripojenie na Monitorovací systém.Tento sleduje prekročenie nastavených teplôt, prekročenie koncentrácie čpavku s SMS varovaním a prezváňaním, automatickým odmrazovaním v nastavených časoch.